Haiguste märksõnad

Naistehaigused

Antud märksõna alla kuuluvad kõik kirjed, kus ravitavat haigust on nimetatud naistehaiguseks, välja arvatud juhud, kus on selged viited mõnele konkreetsele haigusele.

Naistehaigusteks võidi nimetada kõiki haigusi, mis olid seotud naissuguorganitega või arvati, et nad võivad esineda ainult naistel.
Kui naistel oli suur verejooks emakast, siis vanarahvas kutsus seda tuhjad nurgad ja kellel lapsi ei olnud, siis pidi hakkama vähja kasvama. - - RKM II 162, 104 (7) < Viru-Jaagupi - M. Kaasik (1963)

Selle haiguse märksõnaga setotud rahvapäraste taimenimetuse loetelu:

Selle haiguse märksõnaga seotud tekstid:

Naistepunad, viinalilled. Pruugitakse tee viisi naesterahva kuuhaiguse kinnijäämise juures.

Maarjarohud on naistel kõikse parem tee, mis rüüpevad. Tõendavad, et peab kõhe üheksa haiguse vasta hea õlema.

Naisterahvad pruugivad reinvarrede nuppusi, mis keedetud on, ja safrani puna vastu.

Kaebdus-, kaetis-, kaibaus-, kahetis-rohi, liivatee (kasvab liivapääl) (Thymus serpyllum), üheksat seltsi, köha ja iga asja vastu teeks keeta. Kui inimene või loom nõiutud, rannakeeli "kaibajuksis on". Korj. 3 päeva enne jaani. Kui lehmad tulevad, siis lehmadelle keeta ja seda juua anda; ja ka naesterahvale, kui on maha jäämas.

Kui naesterahvas seest põdeda, siis kooritakse kolme lepa küllest koort ja visatakse voolsa vette; koored, mis seal vastavett tulevad, pannakse põue terviseks. Kui aga kõik allavett lähevad, ei soadagi terveks.

Naisterahvaste haiguste vastu pruugiti päevalille (madalad sinised lilled, kasvavad heinamaal puhmades), valge õelmetega veriheina, kadakamarju, koiheinu, kalmusejuured olivad üleüldse tuttavad.

Kui suur verejooks on, keeda raudrohtu (veriheinu) ummuksis nii kaua, kui vedelik must on, lase külmaks minna, joo seda külmalt, siis jääb verejooks kinni. Hea naistehaigusele, ninaverejooksu puhul on veriheina tropp ninasõõrmetesse panna.

Pruunid härjapead (ristikhein) ära keeta, seda juua, kui kuupuhastus kinni on.

Achillea millefolium
Verihain. Verihaina õilmed keedetakse ummukses ja leent antakse naisterahvale juua, kellel kuupuhastamise veri üleliiga jookseb, vere kinnipanemiseks nii palju, kui haige süda kutsub.

Taraxacum officinale.
Võilill. Kui naene käima pääl haiget on saanud, siis keedetakse seda rohtu ja antakse haigele teena juua.

[Labiatae]
Lamium album
Emanõges. Emanõgestest tehtud vihadega saunas vihtlemine tegevat sigimata naisi siginevaks.

[Plantaginaceae. Plantago major]
Teelehtide sahvti antakse naesterahvastele sisse, siis kui kuuriided üleliiga käivad.

Kui kuuriided liiga kinni on, siis naistepunede teed juua, mis suvel lepistikus kasvavad, lilla lopsaka õitega.

Kui kuuriided liiga jooksma hakkavad, siis juua kulliküineteed (rukkisinised), siis kuupuna jooks harilikuks.

Kui kuuriided liiga jooksma hakkavad, siis joodaks kukekannusseteed, mille joomise läbi kuuriiete jooks harilikuks muutub. Kukekannussed ehk rukkisinililled kasvavad rukki- kui ka mujal põldudel.

[? Kuusikhain] Kasvab tee pervi pääl. Korjataks õitseajal. Teed tarvitataks verejooksu vastu naisterahval.

Pihlakamarjateed, kui naisterah. kuuriided kinni jäivad.

[kassikäpad] Punaste kassikäppi tee liia verejooksu vastu naisterahvastel.

Saksa ninni teed pruugitakse naisterahva verejooksu vastu. Korjatakse õitsemise ajal kõige vartega. Keedetakse samuti kui ristikheinatutte ja pruugitakse 3 korda päevas 1 tassitäis. Punase ristikheina tutte tarvitatakse samaks otstarbeks ja samal moel kui saksa ninni.

Kuuriided ja millega arstitaks.
Ka on keedetud ja joodud kukekannuse ehk kulliküine teed - mis muud pole kui harilikud rukkisinililled. Kukekannused (ehk rukkililled) olla mõjusaks kaotuseks, kui kuuriided liiga jooksevad. Kukekannused kasvada rukkis. Ja joodaks teena. Ja kuuriiete jooks muutunud hariliseks.

[Kuuriided ja millega arstitaks]
Kui aga kuuriided liig kinnised, ei jookse omal ajal, siis joodud naistepunede teed. Naistepuned kasvada lepistikus, arumaadel. Olla lilla-roosaka õitega ja vefermensi lõhnaga sarnadust.

Ja kui kuuriided liiga kinni on, mitte ei jookse omal ajal, siis juua naistepunede teed, miskaudu kuuriided jälle jooksma hakkavad. Naistepuned kasvavad lepistikus ja arumaadel. Lillaroosaka õitega, vehvermensi lõhnaga sarnadust.

Kassikäpp - naisterohi, punane olevat parem kui valge kassikäpp.

Neitsepunest ehk naistepunest (Hypericum perforatum) keedetakse teed ja juuakse seda kuuverede puhul.

Naistepuna. 1) Sest tetti tiid sel aal, ku naistel kuumärgid ümmer ollid, ku õige pailu olli. 2) Ku eläjä punast kuseve, sis ka tetäs tiid naistepunast.

Naistepuna rohtu keideti ja võeti sisse, kui kuuasjad tihti käisid. Pahklapuu urbad aitasid sellesama asja vasta.

Toomingaõie tee oli naistehaiguste vastu.

Naistepunaga keedetasse kuuriidid, kui kuupaistust on mõnel väga paelu. Siis keedetasse ka punavett ja juuasse seda.

Emanõgesega keedetasse kuuriidid, kui nad on valged (?), ja juuasse seda vett.

Kui kuuriidid paelu on, siis keedetasse veriheina õisi.

Pujuse äitsme tee olevet naisterohi.

Naistepuna - tarvitatakse, kui naistel on kuukorrad hukkas; leigatakse kahte moodi: alt üles, kui kordi palju oli; ülalt ala, kui vähe.

Ematuss - me hüiame "punurid" - kasutatakse naiste kuukorra ajal; kui verd palju jookseb, siis peab noaga ülespoole lõikama; kui vähe - siis allapoole.

Angervaks - on peamiselt naiste rohud.

Kui oli menstruatsiooni rike rohkete veredega, anti veriheina, rukkilille õite teed. Tarvitati ka veresõnu.

Paistetanud rindade vastu naisterahvastel.
Vaja ainult sooja lammasõnikut peale siduda või purukslitsutud lodjapuulehti peale panna, see aitab.

Ustav ja kindel vere vaigistamine.
Võetagu pärnapungade väiksid mustad terad, antagu nendest 3, 4 kuni 5 verdjooksjale sisse, siis aitab see sellesamast tunnist peale, vaigistab ka naisterahva liiga suurt verejooksu.

Ku naesed külmetan olid, siis näd panid eredad söed plaadi piale, raputasid sinna rabandserohtu, läksid siis kaksiti plaadi piale ja lassid "rabanduseroho suitsu" hänna alla. Tarvitati kua "aneteberoho" ja "nimetseroho" suitsu. Pärast suetsu lasmist joosti kohe teki alla.

Tüdrukud ära ohate ninda, et tidrukul esiütsinde laits om. Selles otsitse üits sinande puu, kellel külle pääl ragu sehen om ja säält rao vahelt üits pihlapupuu välla kasunu om. See pihlap lõigatse säält ära noorekuu sehen ja laasitse vastuoksa ära, ladvast laasma hakaten. Siis piab selle kepige ütesse uiska enne jüripäeva ära matterdema. Nüüd kus sa selle kepige näüdad üte tidruku pääle ja ütled, et temal piab laits oleme, sis sündumed selle tidrukule laits.

Kui naisterahval punast jooksma hakkas, tuli kanget raudrohu vedelikku sisse võtta.

Kurduskuue tee - südamehaiguste ja emakoja rohi.

Ja ka kivisambla keedist, vaarikavarte teed verejooksu puhul, iseäranis naistehaigustel, ämbliguvõrku haavale veresulgemise materjalina, ussikesed liivikust aeti pudelisse ja sulatati õliks, see pidi olema väga hea rohi.

Naistepuna on kõigi naistehaiguste vastu ja ka jooksvahaiguse vastu.

Naistehaiguste vastu on head kadakamarjad - süüa niisama või keeta teed.

Naistepuna [Hypericum perforatum] õitest ja lehtedest teed juuakse naistehaiguste ja verevaesuse puhul.

Naistehaigused.
Valud all kõhus või munasarjades. Seda haigust raviti kuumaks tehtud kaertega. Kaerad kuumutati katlas kuumaks, siis pandi kotti sisse, kott pandi kõhu peale nii soojalt, kui kannatas. Ka paiselehed kuumutati veega ja asetati mähisena kõhule.

Naistepuna (reinvarred) olid naistehaiguse vastu.

Verejooksud emakast. Haigele anti juua veriheina teed või ära närida 3-4 tungaltera.

Palderjan on kollatse häälmidega, verihaina ja valge kassikäpa ja ne omma kaik roho. Valge oliva valgevoolutse vasta ja punatse punatside vastu.

Naiste verejooks õli, sies anneti sisse peenest tuhratud munakoori, valge ärjäpä teed ja jõviki. Ka tunglateri. Nenäst verejookso vasta oli see, et siuti paremb jalg päältpoolt ketrekonti ja pahemb käsi randmest kõvast kinni, äädikatopid pandi nenä, kui johtos sedä õlemä kääperä.

/---/ Oli juhtumeid, et loote heitmine juhtus mõninga raske töö või õnnetuse tõttu, siis sulgesid sellega kaasnevat verejooksu naistepuna (Hypericum perforatum) keedise joomisega.

Naiste verejooksu vastu on kadakamarja tee. Palju ei tohi võtta. Vanni teha ka, mitte palavat, leiget vanni.

Naistepuna on ka naiste verejooksu vastu.

Kuupäevarohu teed, kasvas heinamaal, lillakad lehed ja kollased õied, ja raudrohu teed joodi naistehaiguste puhul.

Naistepuna oli naisterohi ja pandi ka tanguvorstile maitseaineks.

Naistepunad olid naistehaiguste vastu.

[Ravimtaimi]
Naistepune tarvitati mitmete naistehaiguste puhul.

Naisteristik - kasutatakse mingite naistehaiguste puhul. Meil on seda palju, armastab kõrget kuiva maad.

Verihurm oli naistehaiguste vastu.

Reinvarrest tehti teed. See oli kõhuvalule ja naistehaigustele. [Teed joodi suhkruta]. Ega ta siis terveks teind, kui suhkur oli sees.

Verejooks naiste suguelunditest. Hiirekõrva tee aitab. Tammekoore keedis ka aitab. Tammekoortest teha teed, et on kohe paks. Kolm nädalat olin hädas. Üks vanainimene õpetas mulle ja ma sain terveks. Jõin hiirekõrva teed ja tammekoore keedist.

Valged härjapead - naistehaigused.

Teelehe varred - naistehaigused.

Rukkipeade seest korjati tungelteri. Neid söödi verejooksu korral.

Naistepuna on kollaka õiega taim, õitseb kesksuvel. Kui õit sõrmede vahel hõõruda, muutub see punaseks. See rohi on teeveena tarvitades 99 haiguse vastu, iseäranis naistehaiguse ajal.

Naistepuna teed üks naisterahvas ka tegi, korjas ja pidevalt jõi. Naistehaiguste pärast joodi.

Pissed, kollase õedega, naestehaiguse vastu. Ka emanõgese õied.

Kanavarvas, hobusenaat - naistehaiguste vasta, ubaleht- looma kõige suurem rohi.

Imä ütel, et naistehaiguste jaoss om punatse ja valge lilli.

Naistel suure verejooksu puhul tuli juua kanget raudrohu teed, kasvõi vihalt.

Krooklehe teed tarvitasid naised kõhuvalu või põletiku korral, anti ka sünnitushaigele seda teed.

Valge emanõges on paljude haiguste vastu. Kuivatatakse ja tehakse teed. Igasuguste naistehaiguste vastu.

Naistehaigusel aitavad törnapuu, türnpuu oksad, lehed ja koored. Kalmusejuured. Vanni teha.

Mamma korjas maarohtu: raudrohtu, leesikalehti, pohlaõisi, naistepuna. Minu ema ravis raudrohuga naistehaigusi.

Kortsleht. Üks arstiraamat oli Eesti ajal, seal oli, et igasuguste naistehaiguste vastu. Seda ma olen tarvitanud.

Käokingad - kui punased olivad, siis on naisterahva haiguse vastu.

Taratupkad - kasvavad kollased õied. Nied on naistehaiguse vasta head.

See mururohi, mõni ütleb seavill, mõni ütleb linnurohi. Seda kässitakse ka juua, sie on neerude vasta ja kui emakas alla kukub.

Naistepuna tie oli nieruhaiguse vasta ja kui naistel oli miski emakahäda, siis ka. Naistepuna õis, kui näpuvahel hõõrud, on päris punane kohe.

Üheksmaväänased. Nied on naiste rohud. Nende vett keedetakse, kui naistel on kuukorrad rikki läind.

Artemisia vulgaris, campestris - puju. Kasutatakse naistehaiguste raviks.

Tunkeltera, ’tungaltera’, naiste suure verejooksu puhul tarvitati tunkeltera pulbrit, aitab.

See valgeristik, pisikeste õitega või õienuppudega, mis tallatud karjamaadel ja tallatud kohtadel kasvab, seda nimetatakse härjapea või valgehärjapea.
(Tarvitatakse ka arstirohuks teena).
Vanemal aegadel lasti lastel iga kevade korjata neid valgehärjapea õisi teed teha. Nad on vist nii rohkem naisterohud.

Kadakas [Juniperus communis L. harilik kadakas].
„Okstest kui keitada teed, see on naiste punaste vasta. Marjad on kui jälle neerude pärast kusi kinni, siis tsäi keita, marjadest ikka, kui juba nenda küpsed, et lillad.“

Häierme (Õitsmed)
/---/
Verihaania häiermid keedavad naisterahvad omadel ohtudel, et asjad korras oleks. Kasvavad põllupeenardel, uue kütisemaa viljades. Üksikud varred, õied kobaras. Värvilt valged ja lillakad (violetsed).

Krookeleht (ed) [Alchimilla vulgaris].
Lisa: eelmise saadetise nr 54 - krookelehe - kohta. On teine nimi krookslehed.
Olevat arstirohuna tarvitatav naistehaiguste vastu (missuguste naistehaiguste vastu just, ei tea), selleks juurtest teed teha ja juua.

Nüüd sain veel nr 57. [Sooporss; soopraht: [Andromeda polyfolia]] juurde ühe nime: naiste paju. Ja arstimiseks tarvitatavat seda taime (naiste paju) ka naistehaiguste vastu. Kuidas ja missuguste naistehaiguste vastu nimelt, seda ei teata. Tarvitamine (arstimiseks) ikka vististi selle taime soojavee vannis. Sellest ka vististi see nimi.

Tamm [Quersus robur L. Harilik tamm].
Juurdelisatud oksad on kahest puust. Nendest peab ühte tammede omanik suvitammeks, sest et see lühemat aega lehti kannab, teist tamme aga talvetammeks, sest see kauem lehtis seisvat.
Tamme valminud vilja nimetatakse tõrudeks.
Tammetõrudest valmistatakse ka kohvi. Olevat hea mõne haiguse (ei tea, missuguse nimelt) puhul juua.
Tammekoore keedist (sisse võttes) peetavat mõne naistehaiguse (ei tea ka, missuguse haiguse nimelt) vastuliseks.

Valge ristikheina õied [Trifolium repens]. Ummuksis keeta ja teena juua - naiste sisemistele haigustele.

Naestepuned [naistepuned]. Pidada olema mingisugune naeste rohi või arstimise vahend. Mil viisil, mille vastu, ei tea.

Suur teeleht (Plantago major L.). Teeleht. Keedis lehtedest ja juurtest naistehaiguse (kuupuhastuse) vastu, kui liig ägedasti käivad.

Kassikäpp [Antennaria dioica] - naisterohi, mitmesuguste haiguste vastu, punane kassikäpp on parem kui valge.

Naistehaiguste vastu tarvitatakse arnikaheinu.

Angervaks - on peaasjalikult naisterohud.

[Ärakirjutatud kustki] [Ei]
Kummel. Arstirohuks tarvitatakse kummeliõisi, mis vilus pikkamisi kuivatatakse. Kummeliõie tee on abinõu emakrampide, külmetuse ja puhutuse vastu.

Viinalilled - naistehaiguste rohi.

Valged härjäpääd on naiste rohuks.

Kadakamarjad on naiste rohuks.

Kamelitee oli naiste rohi.

Naiste niinepuud - naistehaiguste vastu.

Naiste niinepuud - naistehaiguste vastu.

Tammetõru (Quercus sp.) tee on naistehaiguste vastu.

Oma perekonnas haigusjuhtudel katsetan esmajärjekorras ravimtaimedega. Eriti efektiivselt võin märkida nõgest.
Kannatasin üle kümne aasta emaka verejooksude all, mille tõttu viibisin vähemalt iga paari aasta tagant kuu aega haiglas ravil. Lõpuks leidsin oma haiguse raviks nõgesemahla. Olles veendunud selle ravivas toimes, teatan alljärgnevad andmed:
1) Raud- ja kõrvenõges;
2) Varred ja lehed;
3) Värskelt - mahla sisse võtta kolm teelusikatäit päevas;
4) Emaka verejooksu ja rohke menstruatsiooni puhul;
5) Dr. Antonile räägitud, kes pooldas rahvarohuna nõgese tervendavat mõju.

Angerpüksi tee naistehaiguste vastu.

Maikuu mesi 625 grammi, aaloe 375 grammi, vein 875 grammi. Aaloe peenestada hakkmasinaga (aaloe peab olema 3-5 aastane ja 5 päeva enne aaloe lõikamist taime mitte kasta). Segu asetada 5 päevaks pimedasse kohta. Võtta esimesed 5 päeva 1 supilusikatäis 3 korda päevas 1 tund enne sööki. Ravimise aeg 2-3 nädalat kuni 1,5 kuud. Seda segu sellises doseeringus soovitatakse kopsutuberkuloosi, maohaavandite ja teiste haavandite raviks. Sel viisil ravitakse grippi, angiini. Ühe kuu jooksul võib terveks ravida kroonilised haigused, radikuliidid, kroonilised verehaigused, hüpertoonia, reuma, maksa-, mao-, südame- ja neeruhaigused, psüühilised häired, onkoloogilised haigused, naistehaigused.

Kuldjuur ja zen-zeni juur on kõige efektiivsem vahend ja universaalne vahend jõuetuse, üleväsimuse, hüsteeria, kehvveresuse, neeruhaiguste, neurasteenia, sugulise võimetuse, öiste kurnavate higistamiste, veresülgamise, suhkrutõve, kopsutuberkuloosi, naistehaiguste, kõhuhaiguste, kesknärvisüsteemist tingitud peavalude vastu. Juurt kasutatakse haavade ja muljumiste puhul. Ta pikendab eluiga.
Valmistamine - 50 grammi juurt koos koorega asetatakse üheks tunniks külma vette. Peale seda pesta harjaga, seejärel lõigata rõngasteks, panna läbipaistmatusse tumedasse nõusse ja valada üle 0,5 liitri 50-kraadise viinaga ja asetada kümneks päevaks pimedasse ruumi. Seejärel võib kasutada. Hoida tumedas või läbipaistmatus pudelis.
Tarvitada - eespool mainitud haigusnähtude korral 10-20 tilka päevas või 3 korda päevas 5-7 tilka supilusikatäie veega. Nii võtta 10 päeva, siis pidada 10 päeva vahet ja nii edasi. Olenevalt organismi tugevusest võib esineda juhtumusi kõhulahtisusega.
Madala vererõhu, astma, südamevereringe häirete korral 10-20 tilka 3 korda päevas.
Märkus - päikesevannide ja päevitamise, see tähendab kuuma päikese kätte minnes ei ole soovitav ekstrakti kasutada.

Emaka häirete puhul juua krooklehe [kortslehe] teed, minule aitas.

Munasarja põletiku puhul.
Kui on munasarja põletik, siis aitab see, kui teha raudrohu vanni. Seda soovitanud ka arst.

Naistehaiguste jaoks tarvitatakse ka Trifolium spadiceumi teed. Üks pihutäis kahes toobis vees keeta kinnises nõus, kuni üks toop järgi jäi.

Kummelitee - naistehaiguste vastu.

Tammetõrude (Querqus robur L.) tee naistehaiguste vastu.

Valge ehk emanõges, üks tassitäis keedist kolm korda päevas. Valgete vooluse vastu ja kui valu emakas.

Okroosi tilgad. Kui rinnad tursund enne kuuriideid.

-----?----- (Parnassi palustris). Tema õisi keedeti nii kui teevett ja naisterahvad jõivad seda vett mitmesuguste naistehaiguste, eraldi valgevooluse vastu.

Osi [Eqisetum]
Siinne rahvas tunneb kahesuguseid osikujulist taimi ja selle pärast ei ole ime, et nii mõnelgi pool rahvas neid mõlemaid “osideks” kutsub. Ta on ka kirjakeeles nii. Ometigi Lääne-Nigula ja Noarootsi ümbruses kutsutakse ühte neist “põldkuuseks“, teist aga “põldosiks”, sest nad mõlemad on sageli mitmel pool ülituntud põllul kasvava umbrohuna. Vaatame neid mõlemaid algul taime tutvustamise suhtes ning võtame esmalt “osi” läbi. Sageli näeme madalail maa-alul asuvail põldel kasvamas omapärast taime, mille järguline tüvi üksinda ilma lehtedeta ja oksteta ülespoole sirutab. Too ongi vesiseil mail kasvav taim “osi”, siinse rahva keeles kutsutav “põldosi”, ka “konnosi”. Ehkki tema ei ole muistne ravimisvahend, ometigi on tema poolvend, keda meie allpool tähendame, ülitähtis ravind ühele kaunis halvale haigusele.
Põldkuusk - ta kasvab samul maa-alul kui põldosi, kuid ehitus on veidi teisem. Pikk sirge sõlmiline tüvi, mille sõlmede kohtadelt kasvavad rattakodarite taoliselt laiali minevad lehtedeta harud, see on üldine kirjeldus temast. Ravimisvahendena oli ta tarvitatav leotiskeedisena sisemiste verevooluste suhtes, kuid ainult niinimetatud naistehaiguste ajal naistel või selgemas mõistes - sünnitusjäreldustel tarvitatav ravimisvahend. Tol korral tunti teda kui ainukest taime, kellega võis ravida eelmainitud haigust.
Ta on veidi varem tarvitusel old kui “verihurmarohi” ja selletõttu ka kaunis hääbumas juba oma tarvitusalalt.

Raudrohi on naistehaiguste vasta.

[Sveraboi, stolistnik, tšistatel, mat i matšiiha, piižma om.]
stolistik om naistehaiguse vasta. Piižma väikse vaskile kiitas, kui vaska pasandase kõvaste.

Aedesalvei - sellest tehtud teega olen lapsena kuristanud kurku ja sellega olen nooruses ravinud kahepoolseid. Olen kuulnud selle tee puhastavast toimest maksa- ja neeruhaiguste korral. Tean, et noored naised on seda keedist kasutanud kerge emakaverejooksu vastu. (Teave kuuldud Raplast 1930.-40. aastail.)

Soolikarohi (Tanacetum vulgare) - metsik taim on toodud koduaeda, ka ilutaimeks. Ravib soolhaigusi, mis seotud sooleussidega (solkmed, naaskelsabad, paeluss), kasutades selleks purustatud seemneid või teed. Kasutatud ka valusa kuupuhastuse ja põiekivide raviks. Kuna ravi pärsib neerutegevust, tuleb olla ettevaatlik annuse võtmisel. (Kuuldud emalt 1930. a.-il Raplas ja teavet on täiendatud lugemisega.)

Võilill (Taraxacum officinale) - 15-30 cm kõrgune taim, õied kollased. Droogiks on korjatud juurt (õitseajal). Mahl (2-3 sl päevas) ja tee (1-2 kl päevas) sobib verepuhastuseks, isuäratuseks, seedimise korrashoiuks, hemorroidide ja põrnahaiguste raviks. Mahl ravib ka nahahaigusi. Tinktuur (10 t korraga 2-3 korda päevas) on leidnud kasutust kollatõve, maksa- ja neeruhaiguste puhul. Olla ettevaatlik: kõik ei kannata! Eestis läks moodi 1980. aastate lõpul kasutada lehti salatiks, õisi aga kunstmee valmistamiseks. (Teave meediast, kirjandusest ja rahva seast aastatel 1930 kuni 2000.)

Ürt-punanupp (Sanguisorba officinalis) - kasvab aruniitudel, võsastikes ja mujal, hakkab silma kõrgele tõusva nutiga. Droogiks juurikatükid. Keedis tõkestab verejooksu, kõhulahtisuse, vereköhimise ja -jooksud emakast ja muud. (Teave oma emalt 1930.-40 aastail Raplast.)

Seesmiste valude vastu tarvitadakse valge ristikheina (ka naisteteed) teed.

Tamme koort keedetakse kõhuhaiguse puhul (kõht lahti), juuakse tammekoore vett. Seesama on ka naistehaiguse vastu, kuuvere vaigistamiseks.