Rahvapärased taimenimetused

Naestepunad

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Naestepunad, unerohi (Origanum vulgare). Õitest ja lehtedest keedetud tee pruugitakse "jahmatuse" vastu, antakse ka neile, kes "nõrga verega" on.

Kui naesterahvad kahvatud ja valged seisavad, siis pidada nad naestepuna heinadest keedetud teed jooma. Siis saavat neil puna palgesse tulema.

Naistepuna. 1) Sest tetti tiid sel aal, ku naistel kuumärgid ümmer ollid, ku õige pailu olli. 2) Ku eläjä punast kuseve, sis ka tetäs tiid naistepunast.

[Tarvitatakse arstirohuks.]
Arnika - naestepunad, olanka.

Naestepuned [naistepuned]. Pidada olema mingisugune naeste rohi või arstimise vahend. Mil viisil, mille vastu, ei tea.

Naestepuna - olnd vanaste rohuks jooksva aiguse ja liikmevalu vasta. Parandand nikastuse, väänämise- ja pigistusega saadud aigused, kui sellest keedetud vee kompressid pandud. Aavade pesemese tarbis eä rohi. Kõhu rohi.

Naestepuna. Temast keedetud vesi aitab soolikate vastu. Õienuput enne õitsemist korjada, vöib värvimiseks pruukida.