ISBN 978-9949-446-18-6

HERBA

HISTORISTLIK EESTI RAHVAMEDITSIINI BOTAANILINE ANDMEBAAS

Eesti ravimtaimepärimus on digiteeritud Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiivi käsikirjadest. Digiteering ja andmebaas on valminud Eesti Vabariigi Haridus- ja Teadusministeeriumi riiklike programmide „Eesti keel ja rahvuslik mälu„ ning „Eesti keel ja kultuurimälu„ projektide ja EAS projekti „Rahvapärimuse baasil uute ravimtaimede tuvastamise eeluuring” raames ning Eesti Kultuurkapitali ja Hasartmängumaksu Nõukogu toel.

Andmebaasis sisalduvad tekstid on ortograafiliselt redigeeritud.

Rahvapärased taimenimetused on antud võimalikult originaalilähedaselt. Igale rahvapärasele taimenimetusele vastab teatud hulk taimeliike või -perekondi, mis on kirjeldatud eraldi ja varustatud fotoga. Haigusnimetused on koondatud märksõnadesse. Osa neist on varustatud selgitustega, mille on lisatud viited lähedaste märksõnade tüüpidele. Tekstid on andmebaasi praeguses versioonis otsitavad rahvapärase taimenimetuse ja haiguse märksõna järgi.

HERBA põhjal valiminud artiklid ja andmebaasis leiduv informatsioon on tasuta kasutamiseks õppetööks, andmete muul viisil reprodutseerimine ja levitamine on lubatud üksnes projektijuhi kirjalikul nõusolekul. Andmebaasi edasilinkimine leppige kokku meilitsi ja varustage algaadressiga. Andmete kasutamisel uurimistöödes viidake esilehe aadressile.

Kontakt: Renata Sõukand

Andmete kasutamisel uurimistöödes viidake järgmiselt:

Sõukand, Renata ja Kalle, Raivo (koostajad). 2008. HERBA: Historistlik Eesti Rahvameditsiini Botaaniline Andmebaas. Võrguteavik. Tartu: EKM Teaduskirjastus. http://herba.folklore.ee

© 2008 - 2012 Renata Sõukand ja Raivo Kalle

© 2008 - 2012 Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakond, Eesti Folkloori Instituut MTÜ
Eesti Riiklik Arengukava
Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Kultuurkapital

NB! Käesolevasse andmebaasi on koondatud etnobotaaniline materjal, mitte teaduslikult tõestatud raviviisid. Koostajad ei vastuta siin toodud andmete kasutamise tagajärjel tekkida võivate tervisekahjustuse eest.