Rahvapärased taimenimetused

Kammel

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Köha vastu joodi kammeliteed ja jalad hoiti vasta tulist ahju.

On jalad nõrgad, ilma võimuta, keeda kammelid ära ja tee sellest vanni iga päev kolm korda.

Matricaria chamomilla
Kamelid. Nurganaestele, kõhuvalule ja rinnahaigetele teeveeks.

Kammelid on head palaviku vasta, kisuvad viha välja.

Kollatõbe peab ka see ära kautama, kui saab keedetud karikakrid, kameljateed ja linnumagus (mesi). Need segada kokku ja juua.

Pesemine.
Kummeli- või kammelitie, kadakamarjatie, tuulepesa- ja ka allikavesi, kuhu sisse hõbevalged kaabiti.

Tiisikust püüti ka parandeda sellega, et püüti oksendamisega röga rinnust ära saada, ja joodi ka kammeliteed, kuhu võid sisse pandi.

Kammelitee parandab krambid ja kõhuvalu.

Külmetuse korral tehti kammeliteed ja hauduti haigeid kohte.

Krambihaigus tuleb külmetamisest. Suolast vett tehakse vai kameli suoja vanni. Paras suolane vesi ja sis pane haige sinna sisse, sue vesi, nõnda kui kannatab.

Nüüd, kui silmad punetavad ja on hellad, siis tehasse kameli tie ja kange hiina tie kombressisid õhtate.

Kui silmad on rähmäs ja punetavad, siis on kõige paremb pidand õlema hommikute silmad natuke aiga külmäs vies lahti hoidada. Uuemal ajal tehasse kameli kombressid õhta ja hiina tie kombressid. Kurdeti silmi küll. Ommikute õlid ninda rähmäs, et kisu vai lahti. Külmä viega siis pesti. Aga siis ei tiatud midagi kui vett juoksivad, tuule kääs juoksivad vett nindat nirises.

Kaela ümber asetati kuumistatud kammelivartega täidetud sukasäär.

Kamelitie vann on krampide vasta.

Kammelitee on rohuks.

Kui lapsed külmetasid, siis köha vastu sai kammeliteed (kummeliteed) keeta. Suvel said kammelid korjatud ja kuivatatud. Tee puhul sai keev vesi peale kallatud ja tõmmata lasta kuuma pliidiserva peal.

Kammel - kompressideks, kui silmad haiged. Me korjame seda [näitab õuekummelit], mina pole seda õiget näinudki.

Kammeliteega raviti kurgu- ja maovalu.

Jälle kui lapsel krambid piale tulivad, siis kõigepialt tie kamelivee vanni. Sukruvett sai kua anda, kui vannist välla võeti. Nüüd lähvad arstile.

Alviine tädi õpetas jälle, et kammeltee, kui kõht oli kinni lapsel, vot kui Velhiida oli veikene, tal kõhuke nii halvasti töötas, äkada ei saa. Ütles, et anna kammeltee tšaid.

Punesi, köömneid, kammelisi korjavad - vartega kõiki. See kammelišai on hea, kui sul on köha või on rinnad kinni.

Kummelitee ja kammetee on tervisele hää. Mina ikka keedan.

Kamelid on hambavalule. Rohekad-kollakad õied. Aja kummelid kuumaks, pane kotti sisse ja põse peale. Ja paistetus alaneb ära.

[Arstimiseks tarvitatakse:]
Kammeljaid.

Kummel = kammel, kammelitee kurguhaiguse vastu.

Õuekumelid vai kamelid, kuda keegi nimetab. Nende õitest tehti kua teed, kui kõht kõrrast ära õli.

[Õuekumelid vai kamelid, kuda keegi nimetab.] Kui silmad haiged õlid, siis pandi kumelitee sisse kastetud lapid silme peale.

Kamel, kumel [Matricaria discoidea]
Kameliteed juuakse köha (või rinnahaiguse) vastu. On kellelgi külmetuse tagajärjel köha hakanud, siis tuleb seda teed hästi kuumalt juua ja peale selle voodisse teki alla minna, kus õieti higistama lööb. Siis aitab. Selle asemel aga, et voodisse teki alla minna, võib ka kuuma ahju peale istuda ja seal õieti kuumendada end. On aga jalad külmetanud (talvisel ajal) ja sellest köha tekkinud, tuleb peale teejoomist ahju peal olles jalaalused vastu kuuma ahju hoida, nõnda et jalad täiesti ja ka kõik keha kuumendatud saab./---/ Mõned suitsetavad ka piibus kamelid - olevat haigetele rindadele parem.

Kamel, kumel [Matricaria discoidea]
Ka seestvalu (äravenitamise) vastu juuakse kameliteed.

Kamelid [Matricaria chamomilla]. Teena - rinnahaigusele, väheveresusele. Hautatult - paise peale panna.

Ema korjas tee keetmiseks omale haiguste puhuks (või ka muidu juua) kammeliteed (Matricaria discoidea).

Taimede tarvitamine vanemal ajal.
Kamelitee köha vastu.

Kes vähegi ajalugu tunneb, võib ütelda, et vana aja rahvas ei tunnud mitte arstirohte, nagu seda nüüd tuntakse. Taimed, need olid nende elupäästjad. Taimedest valmistati rohte. Näiteks kammeljate rohust valmistati teed, mis külmetuse ja päävalu vastu hää oli.

Köha vastu keedetakse immereid, kammeteed, raudrohtu ja tedremadraskid ja seda teed juuakse ilma suhkruta.

Kammeliõied ja raudrohu õied, kortslehtedest keedetakse teed, sest nad on jälle tiisikuse vastu.

Taimede tarvitamine endisel ajal.
Köha vastu tarvitati raudrohtu. Kammeliteed ja immereid. Nendest keedetakse ka teed ja juuakse ära.

Kammeteed tarvitatakse mitmesuguste paisete lahtihautamiseks.

Kammetee keedetakse ära ja pannakse paise pääle.

Milleks tarvitati taimi endisel ajal.
Vanal ajal, kui värve saadaval ei olnud, tarvitati mitmesuguseid taimi näiteks arstirohuks ja värvimiseks.
/---/
Arstirohuks.
Arstirohuks tarvitati ka loodusest võetud taimi. Köömneid ja kammeleid tarvitati köha vastu.

Kammeliteed tarvitati krampide vastu vanni tegemisega.

„Taimede tarvitamine vanemal ajal.“
Vanemal ajal, kui veel teadus hästi arenend ja arstirohte müüa ei olnud, hakkasid inimesed taimi uurima ja neid rohtudeks tarvitama. Tihti aitas rohi ja haige sai terveks. Ka mitte üksi rohtudeks ei tarvitatud taimi, vaid ka riide värvimiseks. Niisiis võime ütelda, et vanemal ajal oli talurahval taimedega suur kokkupuutumine, sest nad on ilusad ja kasulikud.
Kammelid, mis teekaldal kasvavad, oli hää köharohi. Neist tehti teed ja joodi õige tuliselt. Kammeleid tarvitati veel kompressideks. Olen neid ise tarvitanud ja nad olid tõesti hääks rohuks.

Kamelitee: köha vasta keedetakse teed.

Kameliteed tarvitatakse krampide vastu, tehakse vannisid.

Kameliheinast keedeti ka tee, mida tarvitati kompressiks silmale, kui oli silma millegagi torgatud.

Kamel. Kummelid (Matricaria). Õitest teed, „kamelitee“.

Oli kael haige, siis joodi kameliteed.

Kamelid - tehti teed köha vasta.

Kameljateed tehti kõhuhaiguse vasta.

Kammeljateedest valmistati väga hääd köharohtu ja saab veel väga häid kompresse kõrge palaviku puhul.

Kammelitee - külarahvas keedab teed ja tarvitatakse köharohuks.

Kammelitee - tarvitatakse hambavalu vastu.

Kamelirohtu tarvitati seedimise korrastamiseks. Rohi keedeti ja joodi seda vett.

Kamelitee - rinnahaiguse vastu ja ka köha vastu.

Kamelid on külmetamise vastu.

Veel tarvitati kameliteed köha vastu.

Kamelitee köha vastu.

Kamelitee on hea kõhurohi.

Taimede tarvitamine vanemal ajal.
Vanemal ajal tarvitati järgmiseid taimi.
Kamelitee on rahustuse vastu.

Kammelid - seesthaiguse vastu.

Kammelid - seesthaiguse vastu.

Taimede tarvitamine vanemal aja.
Meil on vanasti palju muljesi järel, kui vanad inimesed räägivad, et kui inimene on haige, siis saab omast käest rohtu.
Kaamelitest saab teed ja haudumiseks.

Kammel. Kammelid kuivatati krõbedaks, tehti teed ja joodi kõhuhaiguse vastu. Iga kord enne sööki ja võis ka peale sööki teda tarvitada.

Kammel. Kammelitee vanni tehakse jooksvahaiguse vastu. Vesi peab paras soe olema, kui tuleb sisse minna. Vanni sees tuleb ligi tund aega olla ja siis kiiresti välja tulla ja sooja riiete sisse minna.