Rahvapärased taimenimetused

Nõiakollad

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Kellel silmaviga olnud, nendele antud rohuks kadedusheinu, nõiakõldu ja maarjaheinu kokku keedetult.

Nõiakõllad. Kui laps ära olla kahjatsetud, tal kõht lahti olla jne., siis võetavat kahjatse- või nõiakõllasid. Nimetatud kõllad kuivatatavat ära ja hõõrutavat peenikeseks ja pandavat kaku sisse, mida siis lapsele süüa antavat. Kui laps ära olla sõnatud, pidada teda neljapäeva õhtul kolm korda nõiakõlladega vihtlema.
Ka peab last nõiakõlladega suitsetama.
Metsas peab üheksat seltsi puuokstest viht tehtama, igalt puult kolm raagu ning selle vihaga neljapäeva õhtul last viheldama.

Nõiakõllad keeta, juua, siis ajada paha tuju ära - inimese viha pärast.

Nõiakollad - niuksed kollased, kuuskede all kasvavad. Kõhuvaluhaiguse vasta olla hea. Keedetakse ja antakse sisse (nõiakollad: nõiakoldasi).

Nõiakollad - pannakse tee hulka "seesthaiguse vasta". Aga neid ei pailu panna, on kanged.

Kui pole söögiisu, juuakse nõiaroo-oksa (olevat seesama taim, mis tuntud enam nime all "nõiakollad") vett. See on kange rohi; palju ei tohi korraga võtta.

Nõiakollad on kollased lälled, külgehakkavate haiguste vasta keetakse ja pestakse.

Umurid, nõiakollad (taim). Sellega suitsetatakse, kui arvatakse, et paha silm on üle käind.

Nõiakolladega arstimisest. - Nõiakollad on annekollad, nemad kasuvad püsti üles ja ladvas säpendab jusku kuld. Need korjataks ja kuivataks, siis keedetaks, kui tarvis. Annekollaga pestaks, ku kollatõbi olli, annekolla veega. Silmade ääre tõmmataks sulega ja tehti rätik niiskeks üle palede, ihu pääl - tehti linadest pintsel, tehti ihu üle niiskeks. Enne anti põrsastel sisse. Annekollad on suur rohi. Kuusekolladega põle midagi teha, need, mis maad kada edesi kasuvad.

Umurid on väga mürgised. Metsas kasvavad, kuputaolised. Kõhuvalu vastu tehti tied. Vähe võis võtta. Neid nimetati ka nõiakollad.

Kui väikesed lapsed haiged on, siis nende nõiakolladega viheldakse last. See peab arst olema. Kõhuhaiguse puhul.

Nõiakõllad (-kollad) [Lycopodium selago].
Nõiakõlla tolm siarasvaga segades kaotab täiu peast, kui selle salviga pead sisse hõõruda.
Nõiakõlla vett antakse ka loomadele sisse; nimelt siapõrsastele, kui kõht lahti - õige pisut joota; ka lehmadele, kui piim halb - venib. Mõned joodavad loomadele kui nõidusevastulist rohtu.

Nõiakollad juukste rohuks.

Karukollad (nõiakollad) haudunud koha peale (tolmu).

Nõiakollad - kuivatatult teeks ehk viinas leotada - seesmiste haiguste vastu.

Nõiakollad: tehakse tee, viiekuusele lapsele viis tilka piimaga, kui kõht lahti.

Kurja eemale peletamiseks:
Nõia kollasi, kuuskjalgu ja kaibusi tarvitati laste suitsutamiseks, et hoida neid “kurja silma” eest.