Rahvapärased taimenimetused

Nabahain

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Nabahain. Kavab heinamaal. Juured kuivatataks, lõigutas peeneks ja pannas viina sisse. Tarvitatas, kui naba ära veninud.

[Rosaceae]
Tormentilla erecta = tedremadar. Tedremadara juured pestakse puhtaks, lõigatakse tükkideks ja pannakse viina sisse ligunema. Seda viina tarvitakse napsi viisi kõhuvalu vastu, s.o. kui kõht lahti on.
Niisama tarvitakse seda taime Torma khk. Niisama Põlva ja Viljandi khk. kus taime "tedremaranas" kutsutakse. - Niisama ka Äksi ja Tartu khk. ja Jõhvis.
"Nabahain" kutsutakse teda Rõuge khk.: Nabahaina juured kuivatakse, tambitakse ja antakse pulber veega haige kõhu rohuks sisse võtta, nii palju kui süda kutsub.

Vanal ajal, kui tohtrid es ole, sis rohitsiva rahvas hinnäst ja eläjid oma tarkusega. Kui kelgi sisemine haigus olli, sis kaibädi kostki suust mättä päält, kos neid kasvi, miä kutsutas "nabahaina juurõd". Need kuivedi edimäld ärä, sis pesti piinüs ja panti viina sisse. Sis kui inemine seda suutäüve võtt, sis olli sedamaid kõtu- ehk sesemine valu kaonu.

Nabahaina juured pannakse viina sisse ja on valmis kõhurohi.

[Taimede kasutamine arstirohtudeks.]
Nabahaina juure - alkoholis leotatult.

Nabahain [Rahvapärane nimi]. Tedremaran (Potentilla tormentilla) [Kirjakeelne nimi]. Kuivatatud juures viina sisse - kõhu rohuks.