Rahvapärased taimenimetused

Kõju

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Sammaspoole arstmine.
Võta ütessäst kõjopuu külest egäüte külest üits tükike tohikut, tii egaüte tohiku pääle üits viienukaline rist ja vajota egaütega kolm kõrd sammaspuuld. Kui ärä om vajotedu, sis viska perän neo tohiku ahju tulle.

Võta kojolehti, kui na alla hiirekõrvun om, kuivate ahjun tubliste, pane karjajaagu viina sisse, lase saesta, om hää hamba- ja kõturohi.

Kõiulehti ma korjasi prosta sehekonna vasta ja teed seda havvutust revmatizmi vasta.

Kõjuurva jällekine, tiit tuda viina, kõva viina, paned kõjuurva sisse, kevade korjat, kui nad veel lakka läinu ei oleva, kuivatad ärä, paned jälleki. Ja sis paned viina sisse, võtad jällekine seal kümme-viisteisku tsilka, ku rindealune valutas, rindealune ära venitadu om. Käe-jala valutase, tead, kondi kõik valutase, määrid jälleki päält, avitab jälleki ja om kergemb. No ja ku vanembad om juba niimuudu tennuva, no oppasiva meile, me teime ka niimuudu ja niimuudu om.