Rahvapärased taimenimetused

Nõiarohi

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Ehmatuserohi (Valeriana officinalis), selle taime juuri pruugitakse teeks kui ka viina sees leutatud - ta kannab järgm. nim.:
surnuehmatuserohi, vanamoorirohi, külanaesterohi, krambirohi, piibelirohi, piknerirohi, piknoodirohi, pikseroht, kirmirohi, peedurohi, võimurohi, nõiarohi, kurjakahetsemiserohi.

Tiisikuse ja köha vastu anda nõiarohu teed. (Thymus serpyllum)

Nõiarohi, ka jaanipuna. Tarvitatakse arstirohuks.

(Nõiarohi). Kõiki haigusi.

Nõiarohi - vanaaegne rahvarohi, suure mõjuga. Nõiarohu teega arstitud vanal aeal maksa aigust. Pea ja mao haiguse vasta olnd üsna eä rohi, sedä vett juua. Rögä tõbe kopsust parandand ä. Kui lapsed magades alla kusnd arstitud sedä nõiarohu teegä; andes nendele sedä sisse.