Rahvapärased taimenimetused

Kailud

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Milleks tarvitatakse taimed: 1) kas arstirohuks, 2) värvimiseks, 3) nõiduseks.
Arstirohud on kailud, on tiisiguhaige vastu.

Kailuoksad tarvitakse tiisikuhaige jäuks.

Kailuoksad tarvitakse tiisiku vastu.

Kailuoksad on tiisiku jäuks.

Lussude (lutikad) vasta on kailud. Kailu vesi on ea ka kapsataimele.

Kailudega ja kanarbikuga arstiti nahahaigusi.

Kailud. Neid tarvitatakse maksalutikate vastu arstirohuks. Ka köha vastu hobustele ja inimestele.

Kailud [Gustav Vilbaste märkus “Ei”].
Kailud on rohuks koide, kirpude ja jooksjahaiguse vastu tuntud.

Korjata teateid Kihelkonna vallas leiduvate taimede kohta.
Kas on taimel rahvapärast nimetust.
Tikerperi - karusmari, antsperi - sõstar, kääkaats - nurmenukk.
Kas on taimed tarvitatud vanemal ajal ja ka praegu millekski, näiteks: arstirohuks, värvimiseks või nõiarohuks.
Näiteks: sammalt - värvimiseks, leesikaid - arstirohuks, kailusid - arstirohuks, maasikalehti - värvimiseks.

Arstirohud - tedremadarad, sopiimarohud, palderjanid, liivahummulid, kaillud, porsad, raieraud, kõirohud, arandid, metsahummelid, põirohud, köömlid, kommelid, mädareikad, liistokid, leesigud, emanõges, üheksaväälised.

Kerpude ja lussude vastu aitab kailurohi. Kailuvesi on kaapsutaimedele ka ea. See on usside vastu.

Kailud: need on lussude (=lutikad) vastu. Kailu vesi on ka taimedele ea. Kui juurte külge valged ussid tulevad kapsudele, siis valada kailu veega.

Kirpude vastu aitab, kui pesta ja hoida riideid saunaleilis. Kailud on head lussude (lussud = lutikad) vastu. Kailuvesi on hea ka kui kapsataimed lähevad punaseks ja ussid tulevad juure alla.