Rahvapärased taimenimetused

Kailud

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Vilbaste, TN 7, 326a < Püha khk., Pihtla v., Kaali k. (1930)
Milleks tarvitatakse taimed: 1) kas arstirohuks, 2) värvimiseks, 3) nõiduseks.
Arstirohud on kailud, on tiisiguhaige vastu.

Vilbaste, TN 7, 333 (2) < Püha khk., Pihtla v., Kaali k. (1930)
Kailuoksad tarvitakse tiisikuhaige jäuks.

Vilbaste, TN 7, 335 (2)< Püha khk., Pihtla v., Kaali k. (1930)
Kailuoksad tarvitakse tiisiku vastu.

Vilbaste, TN 7, 338 (12) < Püha khk., Pihtla v., Kaali k., Jaaku t. (1930)
Kailuoksad on tiisiku jäuks.

KKI 10, 383 (12, 13) < Mustjala khk., Silla k. (1949)
Lussude (lutikad) vasta on kailud. Kailu vesi on ea ka kapsataimele.

Vilbaste, TN 7, 514 (2) < Kihelkonna khk., Rootsiküla k. (1930)
Kailudega ja kanarbikuga arstiti nahahaigusi.

Vilbaste, TN 7, 519 (34) < Kihelkonna khk., Tagamõisa k. (1930)
Kailud. Neid tarvitatakse maksalutikate vastu arstirohuks. Ka köha vastu hobustele ja inimestele.

Vilbaste, TN 7, 670 (8) < Rapla khk., Valtu k. (1930)
Kailud [Gustav Vilbaste märkus “Ei”].
Kailud on rohuks koide, kirpude ja jooksjahaiguse vastu tuntud.

Vilbaste, TN 7, 546 < Kihelkonna khk., Viki k. (1930)
Korjata teateid Kihelkonna vallas leiduvate taimede kohta.
Kas on taimel rahvapärast nimetust.
Tikerperi - karusmari, antsperi - sõstar, kääkaats - nurmenukk.
Kas on taimed tarvitatud vanemal ajal ja ka praegu millekski, näiteks: arstirohuks, värvimiseks või nõiarohuks.
Näiteks: sammalt - värvimiseks, leesikaid - arstirohuks, kailusid - arstirohuks, maasikalehti - värvimiseks.

Vilbaste, TN 7, 532 < Kihelkonna khk., Vedruka k., Kaasiku t. (1930)
Arstirohud - tedremadarad, sopiimarohud, palderjanid, liivahummulid, kaillud, porsad, raieraud, kõirohud, arandid, metsahummelid, põirohud, köömlid, kommelid, mädareikad, liistokid, leesigud, emanõges, üheksaväälised.

KKI 10, 516 (9) < Mustjala khk., Silla k. (1949)
Kerpude ja lussude vastu aitab kailurohi. Kailuvesi on kaapsutaimedele ka ea. See on usside vastu.

KKI 10, 605 (15, 16) < Mustjala khk., Silla k. (1949)
Kailud: need on lussude (=lutikad) vastu. Kailu vesi on ka taimedele ea. Kui juurte külge valged ussid tulevad kapsudele, siis valada kailu veega.

KKI 11, 520 (13) < Mustjala khk., Silla k. (1949)
Kirpude vastu aitab, kui pesta ja hoida riideid saunaleilis. Kailud on head lussude (lussud = lutikad) vastu. Kailuvesi on hea ka kui kapsataimed lähevad punaseks ja ussid tulevad juure alla.