Rahvapärased taimenimetused

Vohopaadsa

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Kõllatõbi. Kelle jo tuu tõbi külge lööse, sis tuul olõ-õi' inämb sapp kõrrah, vot sapp aasege kõllatsõst. Sis ei olõ' muudo, ko pühi' mõtsa või kohe niäle, koh vohopaadsa' (~ kitsõuibo', soemarä) kasusõ'. Tuu om väikene puhmu muudo puu, musta' marä' küleh. Tuul om päälpuul must kuur, ko tuu ar' koorit, tulõ alt kõllanõ kuur vällä. Vot tuud kõllast kuurt omge kõllatõbõ jaost vaja. Tuust kõllatsõst koorõst tetäs tsäi, ne ke juut, ne saasõ abi.

Vohopaats. Kasvab paar tolli jämedaks. Musta pealmise koore all kollane koor, millega kärni arstiti. Marjad mustad, linnud ei söö. Vohopaadsa hüdse püssirohtu teha, siis tapab jahimehel iga laskmine.
/---/