Rahvapärased taimenimetused

Herne

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

H II 6, 629 < Muhu khk. (1890)
Soola tüükaid arstida: ringitse ümber kolm korda valge erne teraga, visatse ernes üle vassaku õla kaosse, ei vaadatse tagasi tulles sinna poole (pärast päeva ja neljapäeval on arstimisel enam mõju).

H II 42, 242 < Halliste khk., Kaarli v. (1891)
Kama tetäs ka ubadest, läätsest ja lustetest, aga odra erne kama om kige parem. Suur imuroog om veel paks kama või kamakäkk. Kamakäkki tetäs koore sisse, seetse ästi segi, ninda et ää paras sikke taigen om, sis võetse lusikutäüve kaupa piiu, mätsütetse käpu vahel ümärikses, tetäs ümmert kamajahuge ja kamakäkk om kähen. Miu esä kõneleb, kudas vanast teotidrukidel mõisan ollu ka kodust ilma perenaise täädmäde piimä sisse tett kamakäkki põlle sehen ligi võet, mis aga senis, ku mõisa saanu, ärä ollu kujunu, ninda et pallast jahu veel põlle seest löüdän.

RKM II 75, 371 (21) < Mustjala khk, Vanakubja k (s. Kirs), 83 a. ja Sofia Seebart (sünd. Erlach), 65 a. (1958)
Soolatüikad olid, siis vöeti erned, nendega ööruti vanal kuul, visati ahju tulle ja ise ruttu jooksti välja, et ei kuule, kuida erned ahjus praksuvad.