Rahvapärased taimenimetused

Raudre(e)rohi

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Raudrearohtu hõerutse raiutud haava peale, see parandab ja paneb vere kinni.

Köhaga juua raudrerohu õitest tehtud teed, see teeb paremaks, köha kaob ja paraneb ära.

Allakusemine - see esineb rohkem väikstel lastel. Kui neerud haiged või ristluust vigastud, sis esineb vanemategi inimeste juures. Allakusemise vasta ruugitud ennemalt raudreeroho teed.

Sammaspool, nimetässe ka salakoi. See esineb mitmet moodi; märg liimendab, kuevad kärnäd ja naha punetus nagu ohatand oleks. Suuremalt jaolt ilmub käte ja näo peale. Sealt levib pikkämöödä laiemale, ajades juure uusi käsne. Laiemale levimine tekkib sellest, et sammaspool või salakoi alati sügeleb. Sügämesega ratsitasse käsnasid katki ja katkistest käsnädest valgub õisuett terve naha peäle, sellest tulebgi, et akab seält ketutama ja sügelema. Vahest nagu keskelt paraneb aga äärimööda levib edasi. Ühesugune isiloom o nii kueval kui märjal sammaspoolel. Sammaspool o vägä raske väljäarstida. Õiget rohtu ei tea arstidki sellevasta anda. Mõni õpetab: hõeruda raudree-rohuga nii, et raudree-rohu mahlaga saab sammaspool läbi imbutud. On isegi niisuguseid tarke kes panevad vana käärima lastud väljaheidet sammaspoole peäle, või leotavad seda kohta seäl sees kus sammaspool peäl o. Tarvitasse veel kõbasi tuhka, käiä ehet, juurekakku, teepealt ratta rööpest võetud sodist vett. Kas neist ühestki õiget rohtu o. Paranemane on teenekord juhuse asi.

Raudreerohu teed joodakse köha vastu.

Verejooksu paneb kinni.
Raudre-rohi hõõrutakse ära ja vedelik pannakse peale värske haavale ja vana haavale, ja ka mädanikule. See küpsetab haava ära.