Rahvapärased taimenimetused

Nurmetilga

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

RKM II 269, 252/3 (214) < Rõngu khk., Leivastu k. < Kambja khk., Kodijärve v., Kuusa t. (1969)
Neeruhaiguse rohi.
Kui om neerude seen suur valu, tohtre ütleb, et om neerukivi. Siss tuleb korjata seda haina. Ta kasvab nurme pääl ja ka mõtsa all ja veeren. Ta om kuusele sarnane ja teda kutsutas nurmekuus vai -tilk. Teda om katte muudu: üts om niisuke, tal om musta jaku. Sii om siis õige hain. Tõine, roheliste jakudega, seda ei ole vaja korjata. Sellest musta jakudega hainast tetäs kange tii, keedetas siss emailanuman ja juvvas kolm kõrda päevan puul tiiklaasi kõrraga üks kolm päevä, siss sulatab need kivid ära.