Rahvapärased taimenimetused

Raudkonnaosi

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

“Põisküüsikute” arstimine.
Nimetatud haigust arstiti põllul kasvavate raud-konnaosjadega hapendatuna umbses nõus.