Rahvapärased taimenimetused

Söame-alodse hain

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

H, R 9, 142 (40) < Setumaa < Põlva khk. (1903)
Söame-aludse hain = ?. Söamealodse-haige vasta hää. Keedetäs. Liemi juvvas. Kõlladse lilli.