Rahvapärased taimenimetused

Õled

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Mailased saivad mul ühest vanast talumehest järgmisel viisil parandatud: ta piiras neid hõbetükiga ja pobises ise sõnna juure keiksugu sõnu, siis pidin ma maast ühe riisme ehk õlekõrre
võtma ja talle andma, kellega ta paha ära viis ja kuskile elu taha ära mattis.

Sötiirid. Kolme õlepeaga kolm ringi ümber haige koha. Siis sülitati kolm korda õlepeadele ja visati need ära. Seejuures nimetati kolm - vastavalt õlepeade arvule - haigega samanimelist inimest.

Söötrei. Piiratakse õlekõrrega. Võetakse viis haigega samanimelist isikut, nimetatakse need valjusti. Siis murtakse õlekõrs katki ja visatakse tükid laiali. Iga tüki murdmisel tuleb need nimed ükshaaval uuesti öelda.

Kui varvad hauduma läksid, põimiti õlekõrred varvaste vahele ja kaabitseti linase riide küljest seokesi helbeid, neid pandi vahele.

Kes külmastõves olnud, see pandud ahju ja süüdatud siis õled ahju suu all põlema (kuid ikka nii, et haiget mitte ära põletada). Külmtõbi tulnud külmetamisest.

Kui jalad haudusid vesisel ajal, kuida arstiti.
Kui jalad veel haudunud ei õld, aga ühtepuhku vaise jalavarjudega vee sees õli tarvis käia, siis määrisid vanad inimesed neid tõrvaga, et jalade nahka vee vastu kõvemaks karasta. Aga kui jo haudund olid, siis hõõruti üheksamalehti pihude vahel pehmeks, ninda et nagu veevirtsa neist nähtavalle tuli, siis pandi nad haudune kohtade pääle.
Mõnned panid jälle õled öösest jalgade ümber ja varvaste vahele, see kuivatab hästi jalgu ja sügeldab, et ei taha jõuda sügeldamist kannatada. Ka on hea haudune jalgadega kuiva põllumulla sees ehk maanteetolmu sees kõndida, ööseks seda jalgade peale panna, riidega ümber kinni panna. Hommiku jalgade kinnipanemise ajal jäätakse ka muld jalgade ümber, kui paula paslidega jalavarjud on. Mullaga arstimine aitab kõige ennemb. Kes ei usu proovigu.

Õlgi - kui varbad hauduvad.

Õlgi - kui varbad hauduvad, siis sinna.

Õle teed tehti köhavastu. Pandi õled keema ja sai kollast vett.

Õle vesi võtab köha ära.

Kahetamine. Kui jälgi ei saa siis võtta üheksa tuule aetud õlekõrre-risti, palotada ja tuhk sisse anda.

Amba valu vastu. Võta üits õle kõrs, selle ühe otsa sisse pistä tükike kõllast viinaeli ja tõine ots pane aige ammba pääle. Läitä nüid veevliga õlekõrre ots palama ha tõmmba veevle suitsu aige ammba sissi; avitab kohe - ehk kui iavita, sõss tõine ja kolmass kord veel sedaviisi tetä, kuni valu tagasi jääb.
Nalla rohi: võta suu küllmä vett täis ja istu palla persega pliidi pääle; istu seni ku tuline pliit vee suhun keema aab - abi kähen.

Arstimine. Köha vastu suitsetati (sigari viisi) õle kõrt ja neelati (mitte hinganud, nagu suitsetajad seda teevad) seda suitsu alla, siis jäi see kord kibe köha hoog ära.

Kes ei taha, et tema selg leikuse ajal valutama hakkab, peab enne leikust õlest võru tegema ja sellest üheksa korda vasta päeva läbi pugema.

Kui käis talus mõni võõras inimene. Peale võõra minekut võeti tükk õlgi pandi tooli alla põlema, kus võõras istus. Ka tee kust võõras õue läks suitsetati ära. Seda kommet tarvitati selleks, et ei hakka haigusi, ega ei tule ka katku.

Üheksa õlepead linase riide sees suitsu tehes nõiduse vastu.

Hingevaeva puhul on hea juua kadakakännu vett või õlevett.

See oli alles häda, kui varvad sui hauduma läksid. Siis hõõruti noori lepalehti või punesid ja pandi varvaste vahele, see tõmmas tahedaks. Õlekõrred pandi vahele, et ää kuivavad.
Tõrva sai vahele pandud, see ei lase vett ligi minna.

Ja veel lisaks, kui hammas valutas, sai õlekõrrega torgitud, see pidi aitama, ka isieranis hea mõju pidi olema härjapea- või ristikheinakõrrega torkimisel.

[Hambavalu.]
Takjalehti hoiti suus ja põse peal. Söötvastrid [lämmastikhape] pandi õlekõrrega hambaauku. Oli ka inimesi, kes oskas sõnasi, luges hamba peale, ka kadus hambavalu.

Söötiiri tuleb kolme õlekõrrega vajutada, millel pead otsas. Vastupäeva kolm korda ring ümber teha nende peadega. Siis pead panna räästa alla mulla sisse. Kui pead seal ära mädanevad, kaob söötiir ära.

Hambavalu vastu Võta õlekõrs, selle ühe otsa sisse pane natuke kõllast veevelt. Tõine õlekõrre ots pane haige hamba peale, nüüd süüta veevliga õlekõrre ots põlema ja tõmba suitsu haige hamba sissi. Aitab kohe. Kui ei aita, võib seda katset veel tõine ja kolmas kord ette võtta.

Tõmmatse-haigusid, palavikku, külmetamist jne. arstiti ikka paatossuga. - Selleks aeti pada tules punaseks, panti lävealust muda, raha ja sõrmus ka ühes kuumaks minema, korjati porandalt 9 õlekõrrest risti, viidi siis pada haige lähidale, võeti haige rõõva sisse, hoiti paa kohal ülevel, visati õleristid sisse. Kui need ära põlesid, kallati rõõska piima (kui ei olnud, siis vett), tossutati haige hästi kuumaks, panti soojalt asemele ja anti ka pajast seda leemi temale sisse.

Saanast kardeti saada haigusi. Aga siis olli kah siuke koht, kus haigusi arstiti ja nõiuti. Ükskord üks naene ehmatas surnust, aga siis olli lapsi imetand selle ehmatse piimaga ja näe - lapsed jäid haiges, kõhud läksid lahti ja kuivsid kangesti ära. Siis minti sauna tohterdama. Mõeteti ja suitsetadi. Mõeteti, kas üks külg on teesest lühem. Ja suitsetadi nende õlgedega, kus pial surnu olli olnd, kellest sii naene olli ehmatand.

Vesivistrikka püiti sellega kaotada, et neid õlepeadega muljuti ja siis veise kätte söödeti.

Kui inimesel üks häda küljes on, kedast heaste ei tunta, siis seotakse sinna üks õleside ümber, siis saab terveks.

Kui nurganaine ei saa ilmale tuua, siis sooja vihaga haududa ja leili visata, põrandalt kõrssa korjata, nendega ja kaetiserohtudega suitseda.

Põh'apuult katusõst võete olge, pante kidsi pääle ja mähite musta rätiga kinni. Muud es üteldä, kui et "Kidsi kaogo!"

Voodikotist võeti õlg, pisteti suhu ja siis piirati kolm korda ümber sammaspoole. Siis visati tulle, põletati ära.

Sukaviha kisub välja kuumas vees tuliseks aetud õlepiad.

/Vanausu punktid ja arstimise kombed/ a) Kui silmad haiged, siis võta kolm tera soola, kolm tera tangu ja kolm leivaraasukest, vajuta igaühega kolm korda haiget silma. Siis leika neljakandilise raudmata põhjapoolne nurk lahti, teised kolm nurka jäta lõikamata. Pane need soola-, tangu- ja leivaraasukesed mätta alla ja vajuta siis pahema jala kannaga kolm korda mätta peale. b) Võta põhja poolt räästast kolmest räästavihust igast ühest kolm kõrt, pane need trehtli alla, süüta siis põlema ja lase seda suitsu silma kolm korda, siis saab silm terveks.

Söötiir. Kel see oo, piiratakse 3, 5 või 7 õlepeaga 3x rinni ja siis tehakse rist peale nende kõrtega. Siis need kõrred visatakse pliidi alla, et ära põlevad, või pannakse kivi alla.

Söötreid jägati üheksmale. Teda piirati õle kõrrega. Kõrs tehti üheksmaks tükiks. Tükid visati üheksamal koha põhi tuult metsa. Iga viskamise juures nimetati selle nimelise isiku nime kellel söötrei oli.

Kärnasid piirati 9 õlepeaga ja pesti siis neid süte pealt.

Kui sõrme otsas on mädanik sees, siis üks nõid tegi nii: Üheksa õlepead sidus ümber sõrme ja keeva vett hakkas sõrmele peale panema. Ise hakkas lugema numbreid vastuoksa üheksast peale kuni üheni välja.

Kui sõrmes mädanik sees, panna peale 3x9 rukkipead. Siis kuid pead ära võtta tuleb lugeda igale peale vastuoska üheksast peale numbreid. Kui viiman pea tuleb näpust nagu nagu väike kiu välja.

Söötrei tuleb ümber piirata õlekõrre kolmnurga sisse süljest tehtud klaasiga [joonisel joonistatud kolmnurk õlekõrrest ja seal vahel sülg]. Piiramine toimub ümmarguse sõõrina.

Roosile pandi pliiatsiga mustaks tehtud sinist paberit, aknaigi ja piirati õlekõrrega.