Rahvapärased taimenimetused

Villimari

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Villi vastu on hea villimari, katki tehtud.

Kui vill on, pannakse pääle kartulitärklist, lambasitta ja villimarju. Need villimarjad olevat sinakad ja kasvavat metsas üksikult varre otsas.

Villiga on sedasi, et metsas on villilehed ja villimarjad: neli haru, keskelt putk üles ja seal otsas sinine mari.

Vill on üks sõuke v(e?)ike ümmargune ja teeb hirmsat valu. A metsas kasab üks seuke lai leht ja must mari kasub talle otsa, nagu mustikas või... Villimari, ööldase. Mõjal ei kasa kui põõste all. Ta seoke visa ka, et ei pudise mette.

Vill algas alati külmavärinatega, ka siis, kui sõrme otsas oli. Villil on sinine kõva paistetus, tuleb eriti vihastamisest. /---/ Sui ja sügise sai villimarja mahla piale panna, mari oli niisama sinine kui villipaistetus. Villi aal ei tohi mingit haput süia, ka hapupiima ega kapsasuppi mitte, see pidi villi halvaks aama. Kõige halvem pidi veel olema värske koduõlu.

Villimari.
Villirohi kasvas heinamaadel, tal on lehed nelja nurka ümmer varre, lehtede pial kasvab üksainus mari, esteks roheline ja pärast läheb siniseks. Lastele keelati kõvasti ära, et neid marju ei tohtind suhugi võtta: on kihvtised. Marjad siuti koos varte ja lehtedega villipaise piale: võttis paistuse alla küll.

Villi arstiti metsaskasvavate villimarjadega ja tulel küpsetud sibulaga.

Ussilakk - villimari. Mari villile.

Villimari - mari villile.