Rahvapärased taimenimetused

Soolatüükarohi

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Soolatüükaid kaotakse soolatüüka rohuga, mis põllu peal kasvab, hüütakse ka põldmänd, kui selle küllest tükk ää võtta, tuleb valge piim välla, sellega kastetakse soolatüügast.

Soolatüikad ja käsnäd: käte ja näo peale ajavad kõege enäm. Vahest turja peäle, kehä ja reite peäle tülikad soovimata käsnäd. Eh küll ilma erilise vaheta. Küegeparem rohi nende vasta pidi olema kuuvalgega pestä. Kui täiskuu õege selgeste paestab, sess nelläpä õhtati kuuvalgega pestä. See ao sedäsi, ett minna õuue kuuvalgesse ja sess tõmmata kuu poolt ja pestä neid kuhti kus suulatüikäd või käsnäd ao.soolatüikäd ohotasse koa seatapmesel noaga pistetud august võetud verise lihaga. Sedä pidädä võtma salaja na et keegi ei näe sess pidi aitama. Seatapmine august küenega tõmmata ja suulatüikäid määri. Soolatüikaroho piimägä määrida. Need oo niisugused rohelesed rohod, kasuvad vaksa pikkuses, ümmarguset lehed. Kui neid katki murda, tuleb valge piim vällä, see pidi koa aitama.

Soolatüüka rohi on - maas kasvab, kollased õied otsas. Punane vedelik on. Kastad rops sisse ja vaatad, et sa märjaks ei tee.

Soolatüikarohust pigistatakse mahla soolatüikale.

Kui oli kuskil soolatüigas, siis võeti soolatüikarohi ja tõmmati järsku katki. Seda piima, mis sealt välja tuli, pandi soolatüika peale.

Naharavi. Soolatüüka rohi, verehurmarohi, kasvab vanadel kalmistutel, kiviaedade ääres, prahihunnikutel ja nii edasi. Juure katkimurdmisel väljaimbuvat punakaskollast mahla pandi värskelt soolatüügastele peale, kaovad ära.