Rahvapärased taimenimetused

Roosirohud

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Roosirohud.
Need kasvavad madala sauemaade sees keige enam; mullamaa pääl kasvab neid ka, need on peaaegus pihlapuu lehtede moodi ja varred kasvavad maas ka maad mööda edasi nagu põldmarja varred, aga mitte nenda pitkad, need on keige paremad roosihaige pääl.

Roosirohud kasvavad põllul, nii peenardel ja aiaäärtes. Nendega tuleb suitsutada.

Roosi peele pannasse liistikkisi ja roosirohud on, mis kasuvad, pannasse sõnna peele jälle. Sinist paberit tehasse liiatsi kirjad peele, oma sõnad mis sõnna peele kirjutasse. See kes sõnad peele teeb see räntseldab pärast nõnda ää et neid sõnu ´p saa pärast änam aru mitte. „Roosi pine“ olla üks sõna mis õõtasse ja kirjutasse (Võib aru saada et jutustaja ise teab roosisõnad). Roosi peele ka küpsend sibul.