Rahvapärased taimenimetused

Ootuss

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Haava peele pandi hobusetussu ehk tuhkurt (tuhkur = seen = hootuss). Selle tolmu pandi peele.

Kui käsi katki teha, noaga ära leikad, sehuke haav, et veri jookseb, köige parem ämblikuvõrku ja ootussu (sehuke kasvab, pärast tuleb pruun tolm välja). Seda sai peale panna, siis jäi veri kindi.

Verejooksu sulgemine haavast. Haava peale oli pandud ämblikuvõrku ja ootussu. Ootuss on seene sarnane, kasvab metsa all, sees on tal pruun pulber. Nüüd neid vahendeid enam ei tarvitata.

Milleks tarvitataks taimi.
Kas arstirohuks.
Otossi tarvitatakse lõigat haava rohuks.

Haavale pandi ämblikuvõrku, kusti peale ehk pandi “ootussu” tolmu peale. “Ootussud” on “vihmamunad”.

Haavale pandi ootussu tolmu, ämblikuvõrku ja tuhka.

Kui inimesel kusagilt veri jooksis, leigatud või raiutud haavast. Esimene mure oli siis kohe pääle panna ämblikuvõrku. Pandi pääle ka ootussu tolmu, kui seda käepärast oli.