Rahvapärased taimenimetused

Isorohi

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

ERA II 254, 316 (59) ja ERA II 254, 549 (2) < Emmaste khk., Emmaste v., Viiri k. (1939)
Isorohi. Kui kohkud isost ja jääd haigeks, siis nende teed juua.
Isorohi – Antennaria dioica.

ERA II 254, 313/4 (42-8) < Emmaste khk., Emmaste v., Viiri k. (1939)
Kui kõrvavalu on, siis isonoole kivi kuumaks aeada ja vee sisse panna ja siis sene veega kõrva pesta, saab terveks. Mõni kardab nii kangesti pikset, et jääb kohe aigeks. Siis on see ea rohi, et pane isokivi peale vett ja joo siis seda vett, siis sa enam ei karda ega jää aigeks ka. Isotuli põletab ainult sene maeea, kus ta sisse lööb, teisi äi puudu. Kui uut maea raeatakse, siis pannakse raha aluskivi sisse. See pidada senele maeale õnnistuseks olema. Iso-aeal tohi joosta mette. Üks Külaküla mees oli joosnd ja jähi senest aigeks. Paistetas nii kangesti ülesse. Siis võetud isorohtu ja suitsetatud senega, saand jälle terveks. Kui isotuli on maea põlema pannud, siis punase lõnga kera või rõeska piima üle katuse visata, siis jääb sinna kohta tuli pidama. Isotuli on teistsugune kui mudu tuli. Ta äi uuma kuumust kaugele, tuli tõuseb otse ülesse. Senepärast ta äi sütita ka teisi majasi.