Rahvapärased taimenimetused

Soopaju

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Soopaju [Cassandra calyculata].
Arstirohi - jooksvahaiguse vastu. Selleks tehakse soojavee vanne, kuhu seda taime hulka lisatakse, - samuti, kui nr. 57 [Sooporss; soopraht: [Andromeda polyfolia]] või 58 [Sookael, sooporss, soopraht [Ledum palustre]] all saadetud taimede kohta kirjeldatud. /---/ mõned aga tarvitavad arstimiks (jooksvahaiguse vastu ikka) ainult nr. 57. all saadetud taimega, aga siin saadetud taimega mitte. Sellepärast on siis ka arstimine nendega kaheldatav.

Arstirohuks tarvitatakse veel soopajusi või sooingverisi, kui jooksvahaigus on või kui loomadel jalad haiged on.