Rahvapärased taimenimetused

Liistik

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Roosi peele pannasse liistikkisi ja roosirohud on, mis kasuvad, pannasse sõnna peele jälle. Sinist paberit tehasse liiatsi kirjad peele, oma sõnad mis sõnna peele kirjutasse. See kes sõnad peele teeb see räntseldab pärast nõnda ää et neid sõnu ´p saa pärast änam aru mitte. „Roosi pine“ olla üks sõna mis õõtasse ja kirjutasse (Võib aru saada et jutustaja ise teab roosisõnad). Roosi peele ka küpsend sibul.

Kui uss kinni kargab, siis nühkada, kuni veri välla tuleb, siis pesta seda kohta, löigata hammustus välla. Piale pannakse liistiklehed. Niid kasvavad oja ääres. Möni imeb ka ussiviha ära.

Ussihammustus. Kui päris kinni kargas, vaja hõõruda ja pesta niikaua, kui veri välja tuleb. Võib hammustuse ära leigata, siis leigatud lihatükk läheb suureks ja jalg jääb terveks. Liistiklehed (kasvavad oja ääres) peale panna. Kel terve suu on, võib imeda ära ussimürgi.

Kui liistikkad on maja ümber siis ei tule ussid öue.