Rahvapärased taimenimetused

Rugi

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Verejooksu suleti rugijahuga.

Kurguhaigust arstitakse nönda, et sooja sambla või sooja rugikotiga hautakse. Rugikotiga hautakse samuti seljahaiguse korral selga.

Sünnitamise kergendamiseks lasti naistele paekivi auru. Antakse veel rugiöitsemise ölmeid.

Kael on haige, siis sooja katusesammelt vai sooja rugikotiga.

Ka siis, kui seljavalu on, saab rugikotiga hautud.

Sünnituse kergendus: rugiöitsmise helved. Korjatakse, antakse kuiva puru, helved nena alla.

Haudunud kohti koirohu puruga arstida. Seina, siis ajavad ussid seda välja. Rugijahu aitavat ka.

Haudunud kuhale otsiti alu sülla vahelt koipuru. Haudunud varba vahele pandi rugijahu ja tõrvati.

Roos. Roosivaatajate juures keiasse. Pane rugijahu hapnema pane seda peele. Sinine paber liiatsiga ää riipsutatud.

Sünnituse kergendus: paekiviauru lasti naistele. Sünnituse kergendus: rugi öitsmise elved. Korjatakse antakse kuiva puru, elved nena alla nink.

Kuuldud aastakümneid tagasi Aleksei Leselt (1873-1950) Laimjala vald, Paju-Kurdla küla, Tiitsu talu.
Kõrva pilli ajamine. See tähendas ka muidu, sugulased ja tuttavad, tahavad haudas hinge armu. Kelle kõrv pilli ajab sellel tuleb meele tuletada, omas mõttes, lähemate surnute nimed. Muidu olid kommelid, kaerad, soojad rugid kõrvavalu vastu.