Rahvapärased taimenimetused

Pasklepp

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Kestamine.
Ihu peal, pestes ehk saunas ennast viheldes saanud, kiheleb - pasklepa koort, suure nögese ja kobra juured keeda, pese tuas selle veega, saunas on ihu märg, ei veta sisse.

Lepaleht pandi ka mädase haava peale. Pasklepa leht, see on nisukene pihkane.

Lepapuid on kahte seltsi. Teine on sanglepp ja teine on pasklepp, pasklepa nimetatakse veel teise nimega seatamm. Pasklepad, mis on risti vai vahelite kasvanud, nende vahel käiakse kida arstimas. Teine tõmbab lepad nii laiali, et teine suab haige kõha sinna vahele panna ja siis laseb lepaharud nii palju kokku piigistada, kui haige kannatab. Ja veel paremast suama nende leppade vahel abi, mis kriuksuvad, kui tuul liigutab.

Valget leppa öeldakse pasklepp, sellepärast, et ta neske lobe puu on.
/---/ Kida käidi pigistamas pasklepa vahel, mis risti oli kasvanud.