Rahvapärased taimenimetused

Tuuleluud

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Allakuseje laits panti ahjukummi otsa tühjä paa pääle ja pesseti sääl tuuleluvvaga.

Tuuleluvvaga pessetes last, kes alla kuses, - ei kuse enämb. Peotäis osse mütsäkun kasunu, kõjo vai lepä otsan, om tuuleluud.

Alakuseja last arstu nii. Pidinu mõtsast otsma üits niisugune puuoss, mis nigu viht ehk luud välja näge, see kutsutaski tuuleluvvas tolle tuuleluvvaga pestu last une päält, sis jäänu alakusemine maha.

Kes magades alla kuseb, seda peab tuulivitsakimbuga (iseäraline kähar puuoks) pekstama, siis jäeb allakusemine järgi.

Tuuletuustid toodi, tuulerõuged kui olid. Neid suitsutati.