Rahvapärased taimenimetused

Kidsihein

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Kidsi arstimiseks seotakse kidsihein haige liikme kohale, kus kidsi sees, - selle järele kaob kidsi ära.
Teisend: kidsihein tambitakse katki ja pannakse kompressina haige koha pääle.

Kidsihein tarvitakse kidsi arstimiseks, mis käe ehk jala sisse löönud. Heina lehed seotakse haige koha pääle.

…kidsihein om kidsi vasta…

Kidsiheina tuleb haige koha pääle panna. Kasvab soos ja pehme maa pääl. Väänkasv ja kidsiseb.

Põislill ehk kidsihein [Silene inflata]. Kasvab põllupeenrail ja ahervartel. Sellega peavad kidsihaiged kohta hõõruma.

Tõine kidsihein [Sedum maximum]. Arstimisel ka taime hõõruda. Kasvab teede ääres ja kiviaedade ümber.

Kidsiheinu tarvitati kidsi kaotamiseks käest, mis tekkis tugeva töötamise tagajärjel.

Luumurdmist, väänamist ja kidsi parandati alati kodus; luumurdmist pandi latti, väänamist murti ja õeruti. Kidsi arstimiseks pruugiti kidsiheinu, seuti punane lõng ümber, pigistati kädiseja ukse vahel; kui abi ei saanud otsiti arst. Nikerdustega otsiti arsti juurest abi, see võttis valu ära ja säädis soone paigale.

Kitsi.
Kitsi arstitakse taimedega. Minul aias kasvab kitsitaim, paksu krudiseva lehtega, lilla õiedega. Võetakse lehed, pandakse kitsi peale ja üteldakse: kitsi, sina oled ilmast tullu, mine kae sisse, ilma pead sina minema, kitsiheina peava sinu ära kaotama, merde viskama, kust sina ei kuule koera haukumist ega lehma müügimist ega varsa hirnumist. Sina pead kaduma kui vari päikese eest. Nii panna kitsile peale, kuni ta ära kaob.

Ka kitsitaim, krudiseva lehtega, lilla õitega, kas kidsile kohe peale panna või kuivata ära ja keeda mahl välja ja pane kitsimahl peale. Kasta lappi ja hoia kitsi koha peal.