Rahvapärased taimenimetused

Kidsukanep

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Kuu vahepäeval „kitsukanepide“ õitsed paigale panna, siis saab nendest „kidsirohtu“.

Kui kidsi kätte ehk põlve lööb, siis peab koerakusega pesema ehk kidsukanepi õisi peale panema ehk kriiksuva kägiseva ukse vahel pigistama ehk niisugusel inimesel pureda laskma, kes juba kolmel lapsel vader on olnud.

Haigused, mis siinpool talurahva seas tihti ette tulevad, on kidsi künnärpää ja õlajakaus. Künnärpää kidsi lööb linarabamise ja haguderaiumise järele. Õlajakaus ühe käega pangiga veekandmise järele. Minul lööb seinakrohvi viskamise ajal hüäkäe edesõrme. Arstimiseks pruugitakse kidsakanepi otsast raiutusi õisi, mida võetakse peotäüs ja keetakse poolõ toobi vees; ära jahtudes pääle määrida.

Kidsukanepi häierme: köidetakse kuivalt käerandme, õla- ehk põlvejatku ümber, kui kidsi sisse löönud.