Rahvapärased taimenimetused

Umbvaluleht

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Umbvalulehed, need kasvavad nendasama metsas nagu maksalehed, aga liivaste maakohtade pääl rohkem; need on ümargused lehed ja kasvavad üsna maa vastas sambli pääl; neid peab vist mõne umbhaige vastu ruugitama, aga ma pole seda näind, kuida seda tehjakse. Neid peab vist keedetama ja siis palavalt seda kohta hauduma, kus haige sees on.