Rahvapärased taimenimetused

Rüa

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Rüaoras. Tehakse plaastrit.

Kui rinnan korvetaja om, sis peat (rüku) rüahäelmit sööma, sis kui edimäist korda näed tol aastal.

Üits käsnade kaotemine om nõndaviisi: võta kadukuul neljabe õhtu põhja puult katuse siist ütese rüapääd. Nüüd vajute iga pääge kolm kõrda käsna pääle, viska pääle litsumist pää palave ahju ja ütle:"Palage nüid." - Sis kaove käsnä.

Lastel har´aste vihtminõ. Imä pan´d maarjaiäd ja rüajahu kokku, sis nakas tuu kohisemä. Sis määriti tuu pudruga sannan latsi ja vihuti. Tuu võtt har´asõ vällä.
"Häraste vihtmist" on kohapeal tuntud veel järgmiselt: Panti pärmi ja püülijahu, tuu hapatedi ja määriti tuuga sannan latsi. Lastele laotedi rõivas pääle ja vihuti har´assid läbi rõiva.