Rahvapärased taimenimetused

Rüa

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Vilbaste, TN 5, 197 (17) < Põlva khk., Mooste v. (1934)
Rüaoras. Tehakse plaastrit.

H III 11, 743 (28) < Räpina khk. (1889)
Kui rinnan korvetaja om, sis peat (rüku) rüahäelmit sööma, sis kui edimäist korda näed tol aastal.

H II 42, 275 (9) < Halliste khk. (1892)
Üits käsnade kaotemine om nõndaviisi: võta kadukuul neljabe õhtu põhja puult katuse siist ütese rüapääd. Nüüd vajute iga pääge kolm kõrda käsna pääle, viska pääle litsumist pää palave ahju ja ütle:"Palage nüid." - Sis kaove käsnä.

ERA II 126, 168/9 (49) < Rõuge khk., Laitsna-Rogosi v., Vaarkali k. < Rõuge khk., Sänna v. (1936)
Lastel har´aste vihtminõ. Imä pan´d maarjaiäd ja rüajahu kokku, sis nakas tuu kohisemä. Sis määriti tuu pudruga sannan latsi ja vihuti. Tuu võtt har´asõ vällä.
"Häraste vihtmist" on kohapeal tuntud veel järgmiselt: Panti pärmi ja püülijahu, tuu hapatedi ja määriti tuuga sannan latsi. Lastele laotedi rõivas pääle ja vihuti har´assid läbi rõiva.