Rahvapärased taimenimetused

Vaivaja haina

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Vaivajahaina umma vaivajatõbõ vasta hüä, nuu kasusõ madalide, pehmide kotustõ pääl, umma lilla hainakõsõ, sinitse häierme, nuu nakasõ väega varra häitsema, inne kõiki muid haino. Jaanipäävas jo [on ära kadunud]. Näil umma all väiku kollatsõ munakõsõ, nigu hernekese, noid korätäs kokko, keedetäs ummusih kastrekuh är vii seeh, sis saa sääne vahanö verrev vedel liim, um hirmsa mõro, tuud andas hädä vasta sisse luitsa otsakõsõga, latsõlõ või ei muido anda ku piimäga.

Vaivaja-hädäst. Rahvasuu oppas sändse via vasta ütsi hainakõisi, midä "vaivaja-munad" kutsutas. Niisugutsid munasugutsit hainakõisi havvutõdas umbõh paah niigu määnest tsäid (teed) ja andas tõbitsele roho viisil sisse.

Ku lats väikene ol´l, röök, ol´l vaivaja. Ol´l üts hain, vanainimese käest saiva, juurest tehti teed. (Taimel kahesugused juured - nagu "plokat" ja nagu munakesed. Poisi puhul kasutati munakujulist juurt).