Rahvapärased taimenimetused

Ohopaats

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud haiguse märksõnade loetelu:

Antud rahvapärase taimenimetusega seotud taimed:

Selle rahvapärase taimenimetusega seotud tekstid:

Kärni rohitsedas. Ohopaadsa must kuur kaapitas päält ärä ja kõllane kõrvatedas ärä ja hõõrutas purus, sis segätas hapne koorega ja määritas.

Ohopaads.
Ohopaadsa must kuur kaabitas päält ärä, kõllanõ kuur kooritas ehk kaabitas, midä ärä kuiutadas. Hõõrutas pulbris ja hapatõdas hapnõ koorõga, mis sis haigõ ehk kärnä pääle määritäs.

[Kärnad] /Ohopaatsal?/ om must koor, mis päält ära kaabitakse, nii et kollane järele jääb. See koor segatakse hapu koorega ühte ja määritakse seda siis soojas kohas mõne tohisega ihu pääle, kus kärnad on.

Ohopaats - keedist ruugitud arstimeseks rasvatõbest. Kui silmäd nõrgad või aiged, siss pandud ohopaatsa vee kompressisid peäle, mis eäste aedand.