Karusamblad Polytrichum

Karusambla perekonnast on Eestis esindatud seitse liiki. Sugukond karusamblalised, igihaljad püsikud. Kasvavad niisketes ja soostunud metsades. Väga sagedased liigid on harilik, palu-, liiv- ja raba-karusammal. Nõtket ja kaunist karusammalt on märgitud Eestis kasvamas kuni 20 leiukohas. Kahkjat karusammalt on Eestis leitud vaid ühest kuni kolmest leiukohast ja sellepärast on ta võetud kaitse alla. Karusammalde välimuse ühiseks tunnuseks on, et nende kitsad ja pikad lehed sirutuvad varrelt igasse suunda harali – ülalt vaadates meenutavad kujult tähte. Paljunevad eostega.