Villpea Eriophorum

Tupp-villpea on Eestis tavaline.

Tupp-villpea on Eestis tavaline.

Villpea perekond on Eestis esindatud nelja liigiga. Tupp-villpea ja ahtalehise villpea liigid on tavalised, saledat villpead ja laialehist villpead leidub harva ja hajusalt. Neid leidub rabastuvates metsades, siirdesoodes, rabades, niisketel niitudel, kraavides. Sugukond lõikheinalised, mitmeaastased. Taimede kõrgus jääb 15 kuni 60 cm vahele. Tupp-villpea eristub teistest liikidest, sest tal on varre otsas vaid üks valge tutt, teistel liikidel rohkem kui kaks. Tupp-villpea moodustab kasvukohal mättaid, laialehine kasvab puhmikutena, ahtalehine hõremurusalt. Õitsevad (aprillis) mais (juunis). Sale villpea on looduskaitse all.