Eesti Rahvaluule

Avaleht | Kontakt | KKK | Otsing | Folklore.ee-st | English | Deutsch

Institutsioonid

Rahvaluulega seotud institutsioonide lehekülgedelt leiate lähemat informatsiooni folkloristide, nende tegevuse, uurimis- ja välitööde ja projektide kohta.

Institutsioonide tutvustus

Tartu Ülikooli eesti ja võrdleva rahvaluule õppetool. 1919. aastal rajatud õppe- ja teadustöö keskus.

Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Rahvaluule Arhiiv. 1927. aastal rajatud folkloori keskarhiiv Eestis, mille ülesandeks on vaimse kultuuri nähtuste mitmekülgne jäädvustamine, säilitamine ja kogutu kättesaadavaks tegemine.

Eesti Kirjandusmuuseumi Folkloristika Osakond. 1947. aastal rajatud eesti ja teiste rahvaste folkloori ja rahvausundi uurimise ja publitseerimise keskus.

Eesti Kultuuriloo ja Folkloristika Keskus. 2001-2007. aastatel EKM baasil moodustatud Eesti teaduse tippkeskus.

Akadeemiline Rahvaluule Selts. 1925. aastal rajatud folkloristide, üliõpilaste ja këigi rahvaluulest huvitatute ühendus, mis aitab kaasa rahvaluule kogumisele, tutvustamisele, uurimisele ja publitseerimisele.

Balti Folkloori Instituut. 1995. aastal rajatud kolme Balti riigi folkloristide ühendus.

Eesti Folkloori Instituut. 2000. aastal asutatud MTÜ edendab folkloori kogumist, uurimist, populariseerimist ja publitseerimist.

NEFA-Tartu. Rahvaluule ja etnoloogia üliõpilaste organisatsioon, mis ühendab üliõpilasi-magistrande ning teisi nendest valdkondadest huvitatuid.

Eesti-uuringute Tippkeskus. Eesti-uuringute Tippkeskus (CEES) 2016-2023. tegeleb Eesti etniliste rühmade keele- ja kultuurinähtuste komplekssete uuringutega, nn makroskoopilise vaatega.

Valid XHTML 1.0! Valid CSS! Powered by FreeBSD PostgreSQL Powered Eesti Kultuurkapital

Copyright © 2004-2005 EKM FO