Kask Betula

Kase urvad.

Kase urvad.

Kase all mõeldakse kase perekonna liike (nii aru- kui sookaske) ja nende hübriide, mille välimuses esinevad mõlema tunnused. Rahvas ei oska alati õiget vahet teha eri kaseliikidel, seepärast on levinud nimi kask, iseloomustamaks neid kõiki ja nende hübriide. Aru- ja sookase eristamine ei ole ka rangelt vajalik, sest nende kasutus on üks. Kaseliste sugukonnast. Kask on levinuim puu männi ja kuuse järel, kasvades nii segametsades kui puhtpuistutes, kaasikutes. Pioneerpuuliik niitude võsastumisel. Kased elavad 100–120 aasta vanuseks ja tüve läbimõõt võib ulatuda 60 cm-ni. Kasepungi kogutakse nende paisumise ajal, siis on nad kõige aromaatsemad ja vaigused, kuid peab arvestama, et pärast esimest müristamist reeglina pungad puhkevad. Kaselt saab kevadel väärtuslikku kasemahla. Kask on hinnatud tarbepuu. Vaevakask ja madal kask erinevad eelmistest märgatavalt oma kääbuskasvu, lehtede kuju ja esinemissageduse poolest kuid kohati nimetatakse neidki lihtsalt kaskedeks.